تالار آینه یكشنبه/سه شنبه از ساعت 22:05 به مدت 15

رادیو ایران

تالار آينه

كتاب «خواجه نصیرالدین طوسی» مقالاتی در شرح احوال خواجه نصیرالدین

در بخشی از پیشگفت كتاب آمده است كه بسیاری از آثار فارسی خواجه یا منسوب به او به مقوله علم برای همگان تعلق دارد، خواجه برخی از آثار علمی را هم از عربی به فارسی ترجمه كرده است.

كتاب «خواجه نصیرالدین طوسی» برگزیده ای از مقالات مولفان دانشنامه زبان و ادب فارسی است كه به سرپرستی استاد فقید اسماعیل سعادت فراهم آمده است.

این مجموعه مشتمل بر مقالاتی در شرح احوال خواجه نصیر الدین طوسی و معرفی شش اثر از مهم ترین آثار اوست.

به گزارش شبكه رادیویی ایران, برنامه «تالار آینه» این هفته به سراغ كتاب «خواجه نصیرالدین طوسی» رفته و این اثر را مورد شرح و نقد بررسی قرار داده است.

در بخشی از پیشگفت كتاب آمده است كه بسیاری از آثار فارسی خواجه یا منسوب به او به مقوله علم برای همگان تعلق دارد، خواجه برخی از آثار علمی را هم از عربی به فارسی ترجمه كرده است.

برنامه «تالار آینه» روزهای یكشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 22:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/06/27
|
12:02
دسترسی سریع
تالار آینه