بهتر است بدانیم پنجشنبه از ساعت 13:30 به مدت 25

رادیو ایران

بهتر است بدانيم

برق گرفتگی با هیچ شخصی شوخی ندارد، همه ملزم به رعایت نكات ایمنی هستند

كوروش مظهر كارشناس ایمنی گفت: افراد حرفه ای بیشتر در معرض حادثه های بسیار خطرناك قرار دارند.

صدمات و آسیب های ناشی از حوادث مختلف در محیط های كار یكی از موضوعات مهمی است كه باید به آن توجه كرد.
هر گونه بی احتیاطی در محیط هایی چون ساختمان سازی، كارگاه های كوچك، برق و تاسیسات خطرات جبران ناپذیری را به همراه دارد.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، كوروش مظهر كارشناس ایمنی در برنامه بهتر است بدانیم جهت پیشگیری از حادثه در محیط كار نكاتی را ارائه داده است.
برنامه بهتر است بدانیم پنج شنبه هر هفته ساعت 13:30 به تهیه كنندگی حسن بنایی و اجرای زهرا رحیمی از رادیو ایران پخش می شود.

1399/11/26
|
08:55
دسترسی سریع
بهتر است بدانیم