بهتر است بدانیم پنجشنبه از ساعت 13:30 به مدت 25

رادیو ایران

بهتر است بدانيم

برای كاهش معلولیت های اكتسابی، هشدارها را جدی بگیریم

هنگام رانندگی در خیابان و جاده به تابلوها و علائم هشدار دهنده بیشتر توجه كنیم.

افزایش سطح ایمنی در جاده ها، رعایت اصول ایمنی هنگام كار، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و خودداری از رفتارهای پرخطر می تواند درصد زیادی از معلولیت های اكتسابی را كاهش دهد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، زهرا رحیمی مجری و گوینده برنامه «بهتر است بدانیم» در بخش هشدارها در این باره بیشتر توضیح می دهد.
برنامه «بهتر است بدانیم» پنج شنبه هر هفته ساعت 13:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/09/18
|
10:00
دسترسی سریع
بهتر است بدانیم