بهتر است بدانیم پنجشنبه از ساعت 13:30 به مدت 25

رادیو ایران

بهتر است بدانيم

استفاده از گوشی های همراه یك درصد زیان دارد

كیوان نقره كار كارشناس گفت: یك در صد زیان استفاده از گوشی های همراه اگر نادیده گرفته شود تمامی مزیت های گوشی های همراه را از میان خواهد برد.

امروزه گوشی های هوشمند جزو جدا نشدنی فرهنگ خانواده ها شده اند.
این ابزار جدید ارتباطی در كنار فایده های خود خطرها و آسیب هایی را می تواند به فرد وارد سازد.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، كیوان نقره كار كارشناس در برنامه «بهتر است بدانیم» درباره چگونگی استفاده از این ابزار ارتباطی بیشتر توضیح داده است.
برنامه بهتر است بدانیم پنج شنبه هر هفته ساعت 13:30 با اجرای زهرا رحیمی از رادیو ایران پخش می شود.

1399/09/01
|
11:13
دسترسی سریع
بهتر است بدانیم