بهتر است بدانیم پنجشنبه از ساعت 13:30 به مدت 25

رادیو ایران

بهتر است بدانيم

برخی رفتارهای اشتباه منابع زیادی از ایران را تلف كرده است

حسام الدین نراقی كارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات گفت: برنامه واكنش اضطراری در برابر حوادث اگر از قبل برای هر شهر مشخص شده بود امروز شاید شاهد این تغییرات و اتفاقات تلخ نبودیم.

هر یك از ما انسان ها برای مقابله با حوادث و سوانح پیرامون مان نیازمند آمادگی های لازم هستیم. این آمادگی ها ابعاد و اجزای مختلفی دارد.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، حسام الدین نراقی كارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات و موسس انجمن ایرانیان در برنامه «بهتر است بدانیم» درباره طرح واكنش اضطراری در برابر حوادث بیشتر توضیح می دهد.
برنامه بهتر است بدانیم پنج شنبه هر هفته ساعت 13:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/08/04
|
13:58
دسترسی سریع
بهتر است بدانیم