از ساعت به مدت

رادیو ایران

بهتر است بدانيم

عامل اول مرگ در تصادفات جاده ای، جاده های ناایمن است

دکتر جواد نوفرستی کارشناس انرژی گفت: بی انصافی بزرگ است اگر تصور کنیم انسان عامل اول مرگ در تصادفات جاده ای است.

در روزهای پایانی شهریور ماه که سفرهای تابستانی به اوج خود می رسند میزان خطرات و سوانح رانندگی نیز افزایش می یابند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر جواد نوفرستی کارشناس انرژی و مدیر عامل انجمن جامعه ایمن در برنامه «بهتر است بدانیم» درباره نقش جاده ها در تصادف جاده ای بیشتر توضیح می دهد.
برنامه بهتر است بدانیم پنج شنبه هر هفته ساعت 13:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/06/10
|
13:16
دسترسی سریع
بهتر است بدانیم