بهتر است بدانیم پنجشنبه از ساعت 13:30 به مدت 25

رادیو ایران

بهتر است بدانيم

عامل اول مرگ در تصادفات جاده ای، جاده های ناایمن است

دكتر جواد نوفرستی كارشناس انرژی گفت: بی انصافی بزرگ است اگر تصور كنیم انسان عامل اول مرگ در تصادفات جاده ای است.

در روزهای پایانی شهریور ماه كه سفرهای تابستانی به اوج خود می رسند میزان خطرات و سوانح رانندگی نیز افزایش می یابند.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، دكتر جواد نوفرستی كارشناس انرژی و مدیر عامل انجمن جامعه ایمن در برنامه «بهتر است بدانیم» درباره نقش جاده ها در تصادف جاده ای بیشتر توضیح می دهد.
برنامه بهتر است بدانیم پنج شنبه هر هفته ساعت 13:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/06/10
|
13:16
دسترسی سریع
بهتر است بدانیم