بهتر است بدانیم پنجشنبه از ساعت 13:30 به مدت 25

رادیو ایران

بهتر است بدانيم

در روزهای كرونایی به جای توجه به شایعات، به دستورات ستاد ملی مقابله با كرونا گوش دهیم

بابك نور الهی كارشناس ایمنی و مدیریت شهری در برنامه بهتر است بدانیم گفت: مردم با مشاركت و همكاری با دولت، متخصصان و نهادهای ذی ربط می توانند در مقابله با این بیماری نقشی تعیین كننده داشته باشند.

ویروس كرونا چند ماهی است كه گریبانگیر مردم جهان شده و اقتصاد بسیاری از جوامع را تحت تاثیر خود قرار داده است.
اینكه افراد در دوران كرونا چطور زندگی مسالمت آمیزی با این ویروس داشته باشند، موضوعی است كه برنامه بهتر است بدانیم در گفت و گو با بابك نور الهی كارشناس ایمنی و مدیریت شهری بررسی كرده است.
بابك نور الهی كارشناس ایمنی و مدیریت شهری در این باره گفت: در روزهایی كه دنیا با بیماری فراگیر كوید 19 روبرو شده است مردم با مشاركت و همكاری با دولت، متخصصان و نهادهای ذی ربط می توانند در مقابله با این بیماری نقشی تعیین كننده داشته باشند.
برنامه بهتر است بدانیم پنج شنبه ها ساعت 13:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/04/01
|
11:14
دسترسی سریع
بهتر است بدانیم