از ساعت به مدت

رادیو ایران

بهتر است بدانيم

در روزهای کرونایی به جای توجه به شایعات، به دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا گوش دهیم

بابک نور الهی کارشناس ایمنی و مدیریت شهری در برنامه بهتر است بدانیم گفت: مردم با مشارکت و همکاری با دولت، متخصصان و نهادهای ذی ربط می توانند در مقابله با این بیماری نقشی تعیین کننده داشته باشند.

ویروس کرونا چند ماهی است که گریبانگیر مردم جهان شده و اقتصاد بسیاری از جوامع را تحت تاثیر خود قرار داده است.
اینکه افراد در دوران کرونا چطور زندگی مسالمت آمیزی با این ویروس داشته باشند، موضوعی است که برنامه بهتر است بدانیم در گفت و گو با بابک نور الهی کارشناس ایمنی و مدیریت شهری بررسی کرده است.
بابک نور الهی کارشناس ایمنی و مدیریت شهری در این باره گفت: در روزهایی که دنیا با بیماری فراگیر کوید 19 روبرو شده است مردم با مشارکت و همکاری با دولت، متخصصان و نهادهای ذی ربط می توانند در مقابله با این بیماری نقشی تعیین کننده داشته باشند.
برنامه بهتر است بدانیم پنج شنبه ها ساعت 13:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/04/01
|
11:14
دسترسی سریع
بهتر است بدانیم