ایران را بشنویم پنجشنبه از ساعت 11:45 به مدت 40 دقیقه

رادیو ایران

ايران را بشنويم

صنایع دستی

برنامه ی نمودار در روز جهانی صنایع دستی به نقش این صنعت در اشتغالزایی پرداخته است

برنامه ی نمودار در روز جهانی صنایع دستی به نقش این صنعت در اشتغالزایی پرداخته است

1397/03/27
|
06:38
دسترسی سریع
ایران را بشنویم