صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه و جمعه از ساعت پنجشنبه 11:55/ جمعه 12:05 به مدت 40 دقیقه

به کودکان خود بیاموزیم که از خشم های خود سخن بگویند

آموزش به کودکان کمک می کند که در معرض آزار و اذیت دیگران قرار نگیرند

مرتبط با این