صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 21:45 الی 22 به مدت 15 دقیقه

از شاهنامه فردوسی تا لطیفه های بازنویسی شده عطار

سعید بیابانکی در برنامه «نیشدارو» وضعیت نابسامان بازار را در قالب لطیفه ها و نقیضه های زیبا شرح و تفصیل داد.

مرتبط با این