صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

نگرانی از رشد سالمندی در کشور

موضوع: نگرانی از رشد سالمندی در کشور
کارشناسان: دکتر اکرم رحیمی مدرس و روانشناس و شهلا کاظمی جمعیت شناس و استاد دانشگاه

مرتبط با این