صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

کاهش ذخایر، دنیا را به سوی آبزی پروری کشانده است

موضوع: ماهی تیلا پیلا، فرصت ها و تهدیدها
کارشناس: جمشید سیفی معاون دفتر توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات، محمود رضا اکبریان کارشناس بهداشت مواد غذایی و امید صدیقی کارشناس دفتر آبزیان سازمان حفاظت از محیط زیست

مرتبط با این