صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

حقوق بشر آمریکایی

موضوع برنامه: حقوق بشر آمریکایی
کارشناسان: دکتر مصطفی لر استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بشر و هادی شوشتری نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

مرتبط با این