میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

اولویت مان؛ کسب مدال بود

گلشنی مدیر استعدادیابی فدراسیون جانبازان و معلولین بازیکنان ایرانی با مدال آوری و بازی درخشان خود توانستند بارها پرچم ایران را به احتراز در آورند و با کسب 136 مدال رتبه سوم را به خود اختصاص دهند.

گلشنی مدیر استعدادیابی فدراسیون جانبازان و معلولین در کفت و گو با برنامه «میزبان» به نتایج کسب شده کاروان ایران در مسابقات پاراآسیایی اشاره کرد و گفت: از آنجا که در این دوره از مسابقات کسب مدال جز اولویت های کاروان ورزشی ایران بوده کسانی که شانس مدال آوری بیشتری داشتند به این دوره از رقابت ها یافتند البته ناگفته نماند که این اولویت در دوره قبل نیز وجود داشت اما در این دوره با تدبیر کمیته پاراالمپیک و فدراسیون معلولین با قوت بیشتری پیگیری شد
وی در ادامه به شعار کاروان ورزشی ایران در این دوره از مسابقات نیز اشاره کرد و افزود: ورزشکاران اعزامی به مسابقات پاراآسیایی جارکارتا توانستند شعار امسال (خودباوری و امید) را به مرحله عملیاتی برسانند. آنان با مدال آوری و بازی درخشان خود توانستند بارها پرچم ایران را به احتراز در آورند و با کسب 136 مدال رتبه سوم را به خود اختصاص دهند...
این گفت و گو را در ادامه می شنوید.

1397/07/24
|
17:49
دسترسی سریع
میزبان