میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

دولت و مجلس علاقمند خصوصی شدن باشگاه ها نیستند

ناصر ابراهیمی از مربیان با سابقه ایرانی در برنامه «میزبان»

بررسی افت شدید فوتبال در استان تهران
ناصر ابراهیمی از مربیان با سابقه ایرانی در برنامه «میزبان» افت شدید فوتبال در استان تهران مورد بررسی قرار داد.
دعوت می کنیم این برنامه را بشنوید

1397/07/22
|
06:26
دسترسی سریع
میزبان