میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

تهران و سیستان بلوچستان بیشترین کلاس های تخریب شده را دارند

وضعیت توسعه و نوسازی مدارس کشور در برنامه میزبان

تهران و سیستان بلوچستان بیشترین کلاس های تخریب شده را دارند
وضعیت توسعه و نوسازی مدارس کشور در برنامه میزبان
دکتر رخشانی فر معاون وزیر در امور نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در برنامه «میزبان» وضعیت توسعه و نوسازی مدارس کشور را تببین کرد.

1397/07/01
|
05:04
دسترسی سریع
میزبان