میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

پایش و شناسایی در اولویت برنامه ها قرار دارد

اقدامات مرکز پشتیبانی و کنترل اطفای حریق هوایی کشورآتش سوزی در جنگل

کاپیتان محمد نوری آل آقا رئیس مرکز پشتیبانی و کنترل اطفای حریق هوایی کشوردر برنامه «میزبان» آتش سوزی در جنگل و اقدامات انجام شده در خصوص آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

1397/06/14
|
06:28
دسترسی سریع
میزبان