میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

با دوره حافظه محوری فاصله زیادی گرفته ایم

برون سپاری تالیف کتب درسی

دکتر محمود امانی تهرانی مدیر کل دفتر تالیف کتب درسی، در برنامه «میزبان» بحث برون سپاری تالیف کتب درسی مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

1397/06/12
|
06:57
دسترسی سریع
میزبان