میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

در بحث توسعه روستایی، آب تنها معیار تعیین کننده نیست

راهکارهای توسعه اقتصاد روستایی

دکتر «سید ابوالفضل رضوی» معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، در برنامه «میزبان» راهکارهای توسعه اقتصاد روستایی را بررسی و تبیین کرد.

1397/06/05
|
07:32
دسترسی سریع
میزبان