میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

زن باید در ثروت مرد شریک باشد

تاثیر نوسانات قیمت سکه بر مهریه و بنیان خانواده

دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس؛ در برنامه «میزبان» تاثیر نوسانات قیمت سکه بر مهریه و بنیان خانواده را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

1397/05/30
|
06:21
دسترسی سریع
میزبان