میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

300 هزار شغل مستقیم در صنعت نساجی کشور وجود دارد

اقتصاد صنعت نساجی کشور

مهندس احد کرمانی از فعالان قدیمی صنعت نساجی و محمد مهدی رییس زاده مشاور اتاق بازرگانی ایران در برنامه «میزبان» اقتصاد صنعت نساجی کشور مورد بررسی قرار داد.

1397/04/10
|
07:34
دسترسی سریع
میزبان