صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

اقتصاد صنعت نساجی کشور

مهندس احد کرمانی از فعالان قدیمی صنعت نساجی و محمد مهدی رییس زاده مشاور اتاق بازرگانی ایران در برنامه «میزبان» اقتصاد صنعت نساجی کشور مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این