صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

بررسی آلایندگی موتور سیکلت

دکتر وحید حسینی مدیر عامل کنترل کیفیت هوا در برنامه میزبان آلایندگی موتور سیکلت را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

مرتبط با این