صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

فرهنگ سازی برای خرید کالای ایرانی

دکتر «جمشید جعفر پور» رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و دکتر علیرضا شاملی اقتصاد دان در برنامه «میزبان» فرهنگ سازی برای خرید کالای ایرانی را مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این