میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

باید در جهت بهبود فعالیت اقتصادی تلاش کنیم

نگاهی بر بیمه محصولات کشاورزی

«تورج سعیدی» عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی و دکتر «محمدرضا یوسفی» کارشناس کشاورزی؛ در برنامه «میزبان» به بررسی بحث بیمه محصولات کشاورزی پرداختند.

1397/02/19
|
07:34
دسترسی سریع
میزبان