صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

نگاهی بر بیمه محصولات کشاورزی

«تورج سعیدی» عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی و دکتر «محمدرضا یوسفی» کارشناس کشاورزی؛ در برنامه «میزبان» به بررسی بحث بیمه محصولات کشاورزی پرداختند.

مرتبط با این