صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رونق اقتصادی ایران بر اساس تولید ملی در عرصه کشاورزی و حمایت از کالای ایرانی

دکتر حبیب اله مجیدی دکترای کشاورزی و دکتر شهاب موسوی اقتصاد دان و کارشناس اقتصادی در برنامه «میزبان» به بحث رونق اقتصادی ایران بر اساس تولید ملی در عرصه کشاورزی و حمایت از کالای ایرانی پرداخت.

مرتبط با این