صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

بررسی رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد

«مجید خدایی» سخنگوی تیم ملی کشتی آزاد و«محسن جعفری» خبرنگار ورزشی در حوزه کشتی در برنامه «میزبان» به بررسی رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد، پرداختند.

مرتبط با این