میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

رقابت های انتخابی بهتر است یک مرحله ای باشد

بررسی رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد

«مجید خدایی» سخنگوی تیم ملی کشتی آزاد و«محسن جعفری» خبرنگار ورزشی در حوزه کشتی در برنامه «میزبان» به بررسی رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد، پرداختند.

1397/02/05
|
07:48
دسترسی سریع
میزبان