میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

آنچه مغفول مانده؛ روند کاهش کیفیت آب است

بررسی بحران خشکسالی در کشور

دکتر «شاهرخ فاتح» رییس مرکز خشکسالی کشور و دکتر «محمد یزدی» عشو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در برنامه «میزبان» بحران خشکسالی در کشور را مورد بررسی قرار داد.

1397/01/20
|
13:40
دسترسی سریع
میزبان