میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

در برنامه ریزی های کلان، صنایع کوچک نادیده گرفته شده است

صنایع کوچک و نقش آن در اقتصاد کشور

مهندس «فرشاد مقیمی» معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و دکتر «هوشیار فقیهی» معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران در برنامه «میزبان» به صنایع کوچک و نقش آن در اقتصاد کشور پرداختند.

1396/12/26
|
15:28
دسترسی سریع
میزبان