میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

بارش های گسترده با فاصله زمانی کوتاه خسارات به همراه دارد

چالش های موجود در حوزه آبخیزداری کشور

مهندس فتاحی اردکانی مدیر کل دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در برنامه «میزبان» توضیح می دهد

1396/12/07
|
09:45
دسترسی سریع
میزبان