صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

چالش های موجود در حوزه آبخیزداری کشور

مهندس فتاحی اردکانی مدیر کل دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در برنامه «میزبان» توضیح می دهد

مرتبط با این