صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان

کارشناس: دکتر بهروزکاری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات شهرسازی و دکتر جواد نوفرستی رییس انجمن جامعه

مرتبط با این