میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان

صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان

کارشناس: دکتر بهروزکاری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات شهرسازی و دکتر جواد نوفرستی رییس انجمن جامعه

1396/12/01
|
07:01
دسترسی سریع
میزبان