میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

طی 12 سال اخیر میزان بارش ها 12 درصد کاهش یافته است

بحران آب و نقش اجتماعی و اقتصادی این مایه حیات

موضوع: بحران آب و نقش اجتماعی و اقتصادی این مایه حیات

1396/11/29
|
07:51
دسترسی سریع
میزبان