صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

مواد این لایحه به تصویب کمیسیون رسیده است

کارشناس: شمس اله شریعت نژاد عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

مرتبط با این