میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

جزئیات لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان

مواد این لایحه به تصویب کمیسیون رسیده است

کارشناس: شمس اله شریعت نژاد عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

1396/11/04
|
07:53
دسترسی سریع
میزبان