میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

مسکن مهر؛ نوعی حاشیه نشینی مدرن است

حاشیه نشینی مسئله ای پنهان زیر پوست کلانشهر

کارشناسان: نریمان مصطفایی مدیر کل ستاد بازآفرینی پایداری شهری، مهندس مقتدری معاون عمرانی استانداری مشهد، بهرامی دبیر سرویس فرهنگی خبرگزاری ایسنا

1396/11/02
|
07:08
دسترسی سریع
میزبان