صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

حاشیه نشینی مسئله ای پنهان زیر پوست کلانشهر

کارشناسان: نریمان مصطفایی مدیر کل ستاد بازآفرینی پایداری شهری، مهندس مقتدری معاون عمرانی استانداری مشهد، بهرامی دبیر سرویس فرهنگی خبرگزاری ایسنا

مرتبط با این