میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

در سال 95، چهارصد میلیون بار جا به جا شده است

صنت حمل و نقل و چالش های پیش رو

کارشناس: رحمت شعبانی مشاور رییس سازمان راهداری و حمل و نقل کشور

1396/09/29
|
15:21
دسترسی سریع
میزبان