صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

نحوه توزیع عوارض آلایندگی / آسیب شناسی

موضوع: نحوه توزیع عوارض آلایندگی / آسیب شناسی
کارشناسان: دکتر شینا انصاری مدیر کل دفتر پایش فراگیر حفاظت از محیط زیست/ دکتر طباطبایی دبیر انجمن اقتصاد شهری/ دکتر توتون چی معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور

مرتبط با این