میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

تمام مشمولان برگ های عضویت خود را دریافت کردند

سهام عدالت، جزئیات / آسیب شناسی

موضوع: سهام عدالت، جزئیات / آسیب شناسی
کارشناسان: دکتر هادی حق شناس اقتصاد دان و استاد دانشگاه، محمدرضا جودکی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استان تهران و حسین احمدی نیاز حقوقدان و مشاور حقوقی

1396/07/29
|
09:35
دسترسی سریع
میزبان