صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

سهام عدالت، جزئیات / آسیب شناسی

موضوع: سهام عدالت، جزئیات / آسیب شناسی
کارشناسان: دکتر هادی حق شناس اقتصاد دان و استاد دانشگاه، محمدرضا جودکی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استان تهران و حسین احمدی نیاز حقوقدان و مشاور حقوقی

مرتبط با این