صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

روزهای پایانی مدیریت رسول خادم و انتخابات پیش روی فدراسیون کشتی

موضوع: روزهای پایانی مدیریت رسول خادم و انتخابات پیش روی فدراسیون کشتی
کارشناسان: علی اکبر دودانگه مربی تیم ملی کشتی آزاد و محسن جعفری خبرنگار و کارشناس کشتی

مرتبط با این