میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

ایران در سال حدود یک میلیارد فرسایش آبی دارد

بررسی بحران فرسایش خاک در کشور

موضوع: بررسی بحران فرسایش خاک در کشور
کارشناس: دکتر حمیدرضا پیروان دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری/ مهندس ابراهیم پور رییس گروه حفاظت خاک و حاصلخیزی دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

1396/07/24
|
07:44
دسترسی سریع
میزبان