صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

در برنامه میزبان رادیو ایران

در برنامه میزبان رادیو ایران محسن جعفری از کارشناسان و خبرنگاران کشتی کشور از مکالمه وزیر ورزش و ریس فدراسیون کشتی درخصوص نپذیرفتن سمت مربیگری تیم ملی سخن گفت
همچنین در این برنامه علی اکبر دودانگه مربی تیم ملی کشتی آزاد کشور حضور داشت که در بخشی از برنامه دخالات کمیته فنی و رسول خادم را در هدایت تیم ملی کشتی آزاد تایید کرد.

مرتبط با این