صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

دولت تمرکز خود را بر بهبود محصولات کشاورزی قرار دهد

موضوع: اقدامات کشور برای توسعه صادرات محصولات ارزشمند نظیر زعفران
کارشناس: دکتر احمد علی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

مرتبط با این