صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

آمادگی آموزش و پرورش برای مهر ماه

موضوع: آمادگی آموزش و پرورش برای مهر ماه
کارشناسان: ابراهیم نجفی فر مشاور و کارشناس آموزش و پرورش و ابراهیم رفیعی معاون آموزش و متوسط اداره کل شهر تهران

مرتبط با این