صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

تیم ملی ایران چهره واقعی خود را نشان نداد

موضوع: بررسی علل ناکامی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی فرانسه
کارشناسان: محسن کاوه از مربیان کشتی ایران و محمد رضا کاظمی کارشناس کشتی، رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی و محسن جعفری خبرنگار

مرتبط با این