صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12 الی 12:40 به مدت 40 دقیقه

تیم ملی ایران چهره واقعی خود را نشان نداد

موضوع: بررسی علل ناکامی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی فرانسه
کارشناسان: محسن کاوه از مربیان کشتی ایران و محمد رضا کاظمی کارشناس کشتی، رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی و محسن جعفری خبرنگار

مرتبط با این