صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

گزینه دولت برای تصدی وزارت ورزش چه تخصص هایی باید داشته باشد

کارشناسان: مهندس فائقی معاون فنی سابق سازمان تربیت بدنی / مهدی هژبری سردبیر روزنامه خبر ورزشی / رضا شجی کارشناس حوزه ورزش

مرتبط با این