صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه و پنج شنبه ها از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با رادیو ایران گفت: مردم ایران همواره در صحنه های مختلف اجتماعی درک عمیق صحیحی داشته اند باید در انتخابات پیش رو نیز همین روند را ادامه دهند و با بررسی دقیق خود بهترین را انتخاب نمایند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با رادیو ایران گفت: مردم ایران همواره در صحنه های مختلف اجتماعی درک عمیق صحیحی داشته اند باید در انتخابات پیش رو نیز همین روند را ادامه دهند و با بررسی دقیق خود بهترین را انتخاب نمایند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، «احمد رنجبرزاده» نماینده مردم اسدآباد و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت و با برنامه «در هوای اردیبهشت» به بحث انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و در این باره گفت: ریس جمهور به عنوان یکی از روسای قوای نظام جمهوری اسلامی و مهم ترین رکن در پیشبرد امور ،به شکلی تقریبا مستقیم با امور مردم در ارتباط است و هر گونه اقدام از سوی این قوا می تواند در فرایند پیشبرد و پیشرفت نقش بسیار مهمی داشته باشد.
وی در ادامه به انتخاب و معیارهای صحیح آن اشاره کرد و یادآور شد: انتخاب رییس جمهور مسئله بسیار مهم است. مردم ایران همواره در صحنه های مختلف اجتماعی درک عمیق صحیحی داشته اند؛ باید در انتخابات پیش رو نیز همین روند را ادامه دهند و با بررسی دقیق خود توانمند ترین و شایسته ترین فرد را انتخاب نمایند...
این گفت و گو را در ادامه می شنوید.

مرتبط با این