صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تفسیر سوره مبارکه حشر آیات 21 تا انتها

موضوع برنامه: تفسیر سوره مبارکه حشر آیات 21 تا انتها
خداوند می فرماید: اگر قرآن را بر کوه نازل می کردیم؛ این کوه از شدت هیبت و بزرگی پروردگار شکافته می شد.

مرتبط با این