صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

شرح و تفسیر سوره مبارکه بقره

موضوع برنامه: شرح و تفسیر سوره مبارکه بقره
در هدیه دادن و کمک کردن هایمان، اگر خوب ترین هدایا را انتخاب کنیم؛ خداوند چندین برابر آن را به بنده اش هدیه می کند.

مرتبط با این