صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تفسیر سوره مبارکه احزاب

موضوع برنامه: تفسیر سوره مبارکه احزاب
مهندس فتحی پور: کسانی که از پیامبر و راه و منش او پیروی می کنند؛ در کنار ایشان همواره احساس امنیت و آرامش دارند

مرتبط با این