صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

در زندگی روزمره خود تسلیم امر و فرمان خدا هستیم؟

موضوع برنامه: امتحان الهی و اطاعت از فرمان پروردگار

مرتبط با این