صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 2:30 الی 4 به مدت 1:30

خیرخواه یکدیگر باشیم

موضوع برنامه قرار بی قراران: خیر خواهی برای دیگران
دکتر افتخاری کارشناس: خیرخواه دیگران بودن؛ یکی از صفات نیک و پسندیده و ارزشمند انسان است، در مقابل این صفت، خصوصیاتی نظیر حسد، بخل و کینه وجود دارد. ویژگی های منفی را اگر کسی در خود پرورش دهد به لحاظ اخلاقی یک بیمار محسوب می شود.

مرتبط با این