صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 19:30 الی 20:55 به مدت 85 دقیقه

روزه داری هدیه ای آسمانی از پروردگار

موضوع برنامه: روزه داری هدیه ای آسمانی از پروردگار
آیت الله قیاث الدین محمدی: هر چقدر انگیزه های شیطانی در انسان از بین ببرد؛ به همان میزان انگیزه های الهی در او شعله ور می گردد.

مرتبط با این